top of page

Machine Learning AI คืออะไร ต่างจาก AI อย่างไร

อัปเดตเมื่อ 8 ก.ค.


Machine Learning AI คืออะไร ต่างจาก AI อย่างไร

ยุคนี้เป็นยุคแห่ง AI เลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าธุรกิจไหน ๆ ก็มีการนำ AI เข้ามาปรับใช้ในการทำงาน เพราะมีความรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าได้ บทความนี้ Loxley Orbit จะชวนทุกคนไปรู้จักกับ Machine Learning AI ซึ่งเป็น AI ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด


Machine Learning AI ต่างจาก Artificial Intelligence และ Deep Learning อย่างไร

Machine Learning AI Artificial Intelligence และDeep Learning เป็นระบบการทำงานของ AI ที่มีการนำมาปรับใช้กับการทำงาน ซึ่ง AI แต่ละรูปแบบก็จะมีรูปแบบในการทำงานที่ต่างกัน ไปดูกันว่า Machine Learning AI ต่างจาก Artificial Intelligence และ Deep Learning อย่างไรบ้าง


Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) เป็นระบบการทำงานแบบกว้าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ ส่วนใหญ่แล้วใช้ในการคาดการพฤติกรรมของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เป้นต้น


Machine Learning AI


Machine Learning AI

สำหรับ Machine Learning AI เป็นระบบที่ออกแบบมาให้ AI เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยการเก็บข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเอง ทำให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เช่น การเก็บพฤติกรรมผู้บริโภค แล้วนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจกับผู้ใช้งานมากที่สุด


Deep Learning

Deep Learning เป็นระบบ AI ที่จะเรียนรู้การทำงานของระบบประสาทของมนุษย์  โดยจะทำงานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ที่จะจำลองสมองของมนุษย์ ช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ และทำงานที่ยาก ๆ อย่างการเขียนโค้ด ช่วยวิเคราะห์งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตารางเปรียบเทียบMachine Learning AI Artificial Intelligence และ Deep Learningวิธีการ

การใช้งาน

เหมาะกับงานแบบใด

Artificial Intelligence

มีการนำเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการทำงาน

ออกแบบเพื่อจำลองพฤติกรรมของมนุษย์ ใช้ในการตอบคำถาม แปลภาษา

เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

Machine Learning AI

ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการใช้งาน

มีการจดจำพฤติกรรมผู้ใช้งาน พร้อมแนะนำสินค้าหรือบริการ

นิยมใช้ในบริการที่ต้องแนะนำผู้บริโภค เช่น Shopee Netflix

Deep Learning

ใช้โครงข่ายประสาทเทียม

เข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้กับงานวิจัย การเขียนโค้ด

ระบบการทำงานของ Machine Learning AI


ระบบการทำงานของ Machine Learning AI

Machine Learning AI เป็นระบบการทำงานที่นิยมใช้ในหลาย ๆ องค์กร ซึ่งมีระบบในการทำงานทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ supervised learning, unsupervised learning และ Reinforcement Learning


Supervised Learning

Supervised Learning เป็นรูปแบบการทำงานของ Machine Learning AI ที่ระบบจะมีการเรียนรู้ชุดข้อมูลด้วยตัวเองก่อนในระยะหนึ่ง โดยมีผู้ใช้งานที่ป้อนข้อมูลเป็นผู้สอน หลังจากนั้นก็จะทำการหาคำตอบด้วยตัวเอง พร้อมทั้งวิเคราะห์และจัดประเภทได้อย่างถูกต้อง


Unsupervised Learning

Unsupervised Learning เป็นระบบระบบสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องมีผู้สอน โดยผู้ใช้งานจะใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงไป หลังจากนั้น AI ก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจำแนกข้อมูลที่ได้รับ พร้อมทั้งแสดงผลออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Reinforcement Learning

Reinforcement Learning เป็นระบบหนึ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ที่สำคัญยังเรียนรู้ที่จะเลือก Actions ที่ดีที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ผลรับที่มีประสิทธิภาพ และตัวเลือกที่ดีที่สุด


การนำ Machine Learning AI ไปปรับใช้ในการทำงาน


การนำ Machine Learning AI ไปปรับใช้ในการทำงาน

ในปัจจุบันมีการนำ AI ไปปรับใช้ในการทำงานในหลาย ๆ ธุรกิจ Machine Learning AI เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีการใช้งานอย่างหลากหลาย ดังนี้


  • งานด้านธุรกิจ มีการใช้ Machine Learning AI ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อคาดการณ์ยอดขาย พร้อมทั้งแนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด

  • ธุรกิจด้านการเงิน ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อตัดสินใจในการปล่อยกู้ ป้องกันการฉ้อโกง

  • งานด้านการผลิต วิเคราะห์สภาพการใช้งานของเครื่องจักร เพื่อหาจุดที่บกพร่อง 

  • ธุรกิจขนส่ง มีการนำ Machine Learning AI มาใช้ในการประเมินการขนส่ง รวมถึงออกแบบระบบขับขี่ไร้คนขับ

  • งานบริการลูกค้า มีการนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการ เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

  • การแพทย์ มีการนำ Machine Learning AI มาใช้ประเมินสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยในการวินิจฉัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล


Machine Learning AI

สรุป

Machine Learning AI เป็นระบบ AI ที่จะมีการเรียนรู้ข้อมูลด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Machine Learning AI มีการนำมาใช้ในหลาย ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจด้านการเงิน การผลิต การขนส่ง รวมถึงงานด้านการแพทย์ สำหรับใครที่ต้องการนำ Machine Learning AI มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง เพื่อช่วยพัฒนาให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากขึ้น Loxley Orbit เป็นบริษัที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม สามารถติดต่อได้ที่ info@loxleyorbit.com หรือโทร 02 249 7810

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page