top of page
Online Class
GC-specialization-Education-no_outline (2).png

Google Workspace for Education
โดย Loxley Orbit

เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ในห้องเรียน และขณะเดียวกันคุณครูก็มีเวลากลับมาสนใจนักเรียนได้มากขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ยืดหยุ่นต่อการใช้ ปลอดภัยและใช้งานง่าย อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายและสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษา

เครื่องมือในการขับเคลื่อน
การเรียนการสอน

สร้างแรงบันดาลใจ

ช่วยนักเรียนให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด ด้วยเครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาการเขียนและการคิดเชิงวิเคราะห์

 

 • คอยดูแลด้านความคิดริเริ่ม ช่วยค้นหาและแก้ไขข้อมูลที่ขาดหายไป

 • คำแนะนำด้านไวยากรณ์และการสะกดคำช่วยปรับปรุงการใช้ภาษา

 • มองเห็นคำช่วยได้ตลอดเวลา พร้อมแทร็กความยาวของการเขียนเพื่อประหยัดเวลา

จัดระเบียบ

เป็นโรงเรียนระดับแถวหน้า เพราะมีการจัดการกิจกรรมการสอนในแต่ละวันด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม

 • รายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือนงาน ช่วยให้คุณติดตามงานต่างๆได้ไม่บกพร่อง

 • Hangouts Meet เชื่อมต่อนักเรียนและครูทั้งในและนอกโรงเรียน

 • เอกสารชีตและสไลด์ช่วยให้คุณร่วมสร้างสรรค์และแก้ไขได้แบบเรียลไทม์

จัดการ

ลดความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีการสร้างงานของคุณครู เช่น การให้เกรดงานและจัดการหลักสูตรด้วยเครื่องมือและไฟล์ทั้งหมดที่รวบรวมอยู่ในที่เดียว

 

 • เอกสารและไดรฟ์ช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบการบ้านได้อย่างง่ายดาย

 • Rubrics ให้คะแนนอย่างโปร่งใส

 • แบบฟอร์มทำให้การสร้างแบบทดสอบเป็นเรื่องง่าย

ป้องกัน

รักษาข้อมูลของนักเรียนและโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงและกำหนดการตั้งค่าจากคอนโซลกลางที่เดียว

 

 • การป้องกันข้อมูลสูญหายสำหรับ Gmail และไดรฟ์

 • โฮสต์ส่วนขยายอีเมลอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย / อเนกประสงค์สำหรับ Gmail

 • การควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กรด้วยคีย์ความปลอดภัย

เลือกแบบฉบับที่เหมาะกับสถาบันของคุณ

Education Package&Pricing.png
GC-specialization-Education-outline (2).png

ให้ทีม นักการศึกษาที่ผ่านการรับรอง ของเราช่วยโรงเรียนของคุณในการเรียนรู้บทเรียนต่อไป

bottom of page