top of page

Cyber security ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ช่วยป้องกันแฮกเกอร์

อัปเดตเมื่อ 9 พ.ค.


Cyber security ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ช่วยป้องกันแฮกเกอร์

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงานมากขึ้น หลาย ๆ บริษัทจึงมีการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การส่งข้อมูล รวมถึงใช้ในการสื่อสารกันภายในองค์กร เพราะมีความสะดวก ใช้งานง่าย อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แต่การทำงานผ่านระบบออนไลน์ จะทำให้ข้อมูลบริษัทนั้นอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี อาจทำให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล จนทำให้บริษัทเกิดความเสียหายได้ Cybersecurity จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Loxley Orbit อยากชวนทุกคนไปดูกันว่า Cybersecurity สามารถปกป้องข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง


Cyber security คืออะไร

Cyber security คือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรมโดยแฮกเกอร์ ไม่ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหล หรือปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ และบริการต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย จนกระทบต่อชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของบริษัทได้


ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่พบได้มากในปัจจุบัน


ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่พบได้มากในปัจจุบัน

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เป็นการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต นอกจากการแฮกข้อมูลในระบบ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างระบบการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล การเรียกค่าไถ่ และการทำให้ข้อมูลสูญหาย ยังมีภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

  • Malware หรือคำเต็ม ๆ คือ Malicious Software เป็นซอฟแวร์ที่ผลิตขึ้นมา เพื่อสร้างความเสียหายให้กับข้อมูล และระบบการทำงาน ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ไวรัส (Virus) โทรจัน (Trojan) สปายแวร์ (Spyware) และเวิร์ม (Worm)

  • Phishing เป็นอีกหนึ่งรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมสังคม (Social engineering) โดยใช้หลักจิตวิทยาให้ผู้ใช้งานกดลิงก์ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานหลอกล่อให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ เหมือนการตกปลาให้กินเบ็ดนั่นเอง 

  • Man-in-the-Middle Attack (MitM) เป็นรูปแบบการโจมตีที่คนนอกจะพยายามแทรกแซงสัญญาณในช่วงที่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อขโมยข้อมูลสำคัญ ๆ ไป

  • Denial-of-Service Attack (DoS) เป็นการโจมตีทางไซเบอร์แบบระยะไกล โดยแฮกเกอร์จะทำการส่ง Traffic หรือคำขอจากอุปกรณ์จำนวนมากเข้าไป ทำให้เสิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรองรับได้ จนทำให้เกิดปัญหาเว็บล่ม

  • แรนซัมแวร์ (Ransomware) ภัยคุกคามที่แฮกเกอร์จะเข้าไปล็อกรหัส หรือล็อกไฟล์ ทำให้เราไม่สามารถใช้งานได้ แฮกเกอร์ก็จะทำการเรียกค่าไถ่แลกกับคืนรหัสให้


ประเภทของ Cyber security


ประเภทของ Cyber security

ในปัจจุบันที่มีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในองค์กรมากขึ้น หากไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้ข้อมูลรั่วไหล จนเกิดความเสียหายได้ การมีระบบ Cyber security จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ ซึ่งในปัจจุบันก็มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ดังนี้


Critical Infrastructure Security

Cyber security ประเภทแรกที่จะมาแนะนำคือ Critical Infrastructure Security เป็นความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะต้องมีการวางระบบให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการป้องกันข้อมูล หากมีการวางระบบหละหลวมจะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีง่ายกว่ารูปแบบอื่น ๆ


Network Security

สำหรับ Network Security เป็นระบบรักษาความปลอดภัยในการปกป้องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะป้องกันไม่ให้คนนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึงการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต


Application Security

อุปกรณ์พกพา ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ล้วนต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถใช้งานในด้านต่าง ๆ ซึ่งบางแอปพลิเคชันอาจมีการแฝงภัยคุกคามมา เพื่อใช้โจมตีอุปกรณ์สื่อสาร ดังนั้น Application Security เป็นอีกหนึ่งประเภทของ Cyber security ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างปลอดภัย


Cloud Security

ในกรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลลงในระบบอินเทอร์เน็ต หรือมีการแชร์ไฟล์ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่ง Cloud Security เป็นรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่จะโอนข้อมูลเข้าไปจัดเก็บบน Cloud Security ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ช่วยปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Internet of Things Security

Internet of Things (IoT) หมายถึงเครือข่าย และอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการรับส่งข้อมูลอยู่แทบจะตลอดเวลา จึงต้องมีการกำหนดความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และช่วยให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน


ความสำคัญของ Cyber security


ความสำคัญของ Cyber security

Cyber security เป็นระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน 

  • ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล

  • ป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์

  • ไม่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย


Cyber security

สรุป

Cyber security เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล ไม่ให้เกิดปัญหาการโจมตีทางอินเตอร์เน็ต จนทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการปล่อย Malware เพื่อให้ระบบเกิดความเสียหาย หรือการแฮกระบบ เพื่อเข้ามาเรียกค่าไถ่ ซึ่ง Cyber security นั้นมีด้วยกันหลายประเภท จะต้องเลือกใช้งานให้มีความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ และข้อมูล หากบริษัทใดที่ต้องการปรับรูปแบบการทำงานมาอยู่บนโลกออนไลน์ แต่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยสามารถปรึกษา Loxley Orbit ได้ เพราะทางทีมล็อกซเล่ย์ ออบิทนั้นมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ info@loxleyorbit.com หรือโทร 02 249 7810

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page