top of page

ล็อกซเล่ย์ ออบิท ร่วมโครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิตัล สอนการใช้เครื่องมือ Google Classroom ให้กับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (BMA)เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ทางบริษัทล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด มหาชน ได้เข้าทำการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ที่กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน Google Classroom และ Google Workspace โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการสอนการใช้เครื่องมือต่างๆ และประโยชน์และความปลอดภัยต่างๆ หากต้องการใช้งานบน Chorme OS และ Chrome book อีกด้วย โดยจะมีการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 และ 14 พฤษภาคม 2567 ในลำดับถัดไป


ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page